მომსახურებები

პასუხისმგებლობა

ISsoft-ში მომხმარებელთან ურთიერთობის ყველა საკითხზე პასუხისმგებელია Delivery Manager. ის უფლებამოსილია შექმნას საპროექტო გუნდი, აწარმოოს ნებისმიერი მოლაპარაკება, მათ შორის ფინანსური პირობების შესახებ და გადაწყვიტოს ყველა მიმდინარე სამუშაო საკითხი კლიენტისთვის.

გამჭვირვალობა

ჩვენ გთავაზობთ ღია და რეგულარულ კომუნიკაციას პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების ყველა ეტაპზე. ეს განაპირობებს შემუშავების გამჭვირვალე პროცესს, ხელს უწყობს კლიენტსა და საპროექტო გუნდს შორის უკეთ ურთიერთგაგებას, იძლევა ინოვაციების დანერგვის საშუალებას და აუმჯობესებს მუშაობის შედეგებს.

ექსპერტულობა

ჩვენ არა მხოლოდ ხარისხიანად ვასრულებთ მოწოდებულ დავალებას. ISsoft-ის გუნდები შედგება ინოვაციური და გამოცდილი პროფესიონალებისგან, რომლებიც ორიენტირებულნი არიან კლიენტის ბიზნესის კეთილდღეობაზე.

შედეგის გარანტია

ჩვენი მიდგომა მდგომარეობს სერვისების მიწოდებაში კლიენტის ბიზნესისა და პროექტის მოთხოვნილებების შესაბამისად. ამ მიზნით, ჩვენ გულდასმით ვმართავთ ყველა რისკს პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების პროცესში, რათა არაფერი დარჩეს შეუმჩნეველი.

პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების მომსახურების სრული ციკლი

ISsoft გთავაზობთ პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების სერვისების სრულ სპექტრს, რომელიც მოიცავს აღნიშნული ციკლის ყველა ეტაპს. ჩვენს გუნდს აქვს პოპულარულ ტექნოლოგიებთან მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება და პროფესიონალური უნარები და არაერთხელ გამოუყენებია სხადასხვა ინდუსტრიის პროექტრებზე მუშაობისას.

პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება დაკვეთით

19 წელზე მეტია, ISsoft-ის დეველოპერების გუნდი მდგრადი და მოქნილი გადაწყვეტილებების შექმნით წარმატებით წყვეტს კომპლექსურ ტექნოლოგიურ პრობლემებს. ჩვენი ექსპერტული ცოდნის გამოყენებით ტექნოლოგიებსა და ბიზნესში, ჩვენ ორიენტირებულნი ვართ:

 • enterprise-აპლიკაციების შემუშავებაზე;
 • მესამე მხარის პროდუქტების პერსონალიზაციაზე;
 • მოძველებული პროგრამული უზრუნველყოფის მიგრაციასა და განახლებაზე;
 • პროდუქტიულ დეველოპინგზე.

მიიღეთ მეტი ინფორმაცია ბმულზე.

ხარისხის კონტროლი და ტესტირება

ჩვენს საქმიანობაში ჩვენ მივიღწვით უმაღლესი ხარისხისკენ. ჩვენ ვახორციელებთ პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირებას შემუშავების მთელი ციკლის განმავლობაში. პროდუქტის ეფექტური მუშაობის უზრუნველსაყოფად, ISsoft-ის გუნდი გთავაზობთ ტესტირებისა და ხარისხის კონტროლის შემდეგ სერვისებს:

 • QA-კუნსალტინგი;
 • QA-აუდიტი;
 • ფუნქციური ტესტირება;
 • ავტომატიზირებული ტესტირება;
 • უსაფრთხოების ტესტირება;
 • გამოყენებადობის ტესტირება;
 • თავსებადობის ტესტირება;
 • ხელმისაწვდომობის ტესტირება;
 • ეფექტურობის ტესტირება.

წაიკითხეთ მეტი ჩვენს გვერდზე QA და პროგრამული უზრუნველყოფის ტესტირების სერვისების შესახებ.

ქლაუდ-გადაწყვეტილებები და DevOps

ჩვენ წარმატებით ვიყენებთ DevOps პრაქტიკებს ტესტირების და პროდუქტის გამოშვების პროცესების ავტომატიზაციისთვის. ჩვენ შევიმუშავეთ ჩვენი DevOps მიდგომა პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის გასაუმჯობესებლად შემდეგი სტრატეგიების მიხედვით:

 • ქლაუდ-ინფრასტრუქტურის მართვა;
 • CI/CD;
 • IaC;
 • CaC;
 • მონიტორინგი და შეტყობინება;
 • ქლაუდ IT-ინფრასტრუქტურის აუდიტი.

შეიტყვეთ მეტი ჩვენი DevOps ინჟინრების გამოცდილების შესახებ.

Salesforce

ჩვენ ვქმნით სხვადასხვა Salesforce გადაწყვეტილებას ჩვენი კლიენტების ბიზნეს პროცესების ავტომატიზაციისთვის. ჩვენი მომსახურება Salesforce-ის სრული ციკლის შემუშავებისთვის მოიცავს:

 • Salesforce-სთვის აპლიკაციების შემუშავებას;
 • Salesforce აპლიკაციების ინტეგრაციას;
 • Salesforce პერსონალიზაციას;
 • Salesforce-ს მომსახურებასა და მხარდაჭერას;
 • Salesforce მიგრაციას;
 • უსაფრთხოების მოდელის ოპტიმიზირებას;
 • პროგრამული ლოგიკის გადაყვანას დეკლარაციულში.

გაიგეთ მეტი ჩვენი Salesforce სერვისების შესახებ.

ვებ-დეველოპმენტი

ჩვენ შევიმუშავებთ მოსახერხებელ და ფუნქციონალურ ვებ-აპლიკაციებს, რომლებიც ადაპტირებულია მობილურ მოწყობილობებზე. ჩვენი ვებ-დეველოპერები ქმნიან შემდეგ კროს-პლატფორმულ გადაწყვეტილებებს:

 • ფართომასშტაბიანი განაწილებული სისტემები;
 • Big Data-სთან და ანალიტიკასთან რეალურ დროში მუშაობისთვის განკუთვნილი პროგრამული უზრუნველყოფები;
 • e-commerce გადაწყვეტილებები;
 • ციფრული აქტივების მართვის სისტემები;
 • AI ინტეგრირებული ვებ-აპლიკაციები;
 • ჰიბრიდული მობილური აპლიკაციები.

გაიგეთ მეტი ჩვენი ვებ-დეველოპმენტის გამოცდილების შესახებ.

მონაცემთა მართვა და ვებ-ანალიტიკა

ISsoft-ის გუნდი Big Data-ს სფეროში მუშაობს სხვადასხვა პროექტებზე – BI-სისტემაში არსებულ მონაცემთა ინტეგრაციიდან დაწყებული გადაწყვეტილების თავიდან ბოლომდე შემუშავებით დამთავრებული. მონაცემთა მართვისა და ანალიტიკის მომსახურებები მოიცავს შემდეგს:

 • მონაცემთა საცავის შექმნა;
 • მონაცემთა ხარისხის მართვა;
 • მონაცემთა ინტეგრაცია და მიგრაცია;
 • მონაცემთა ბაზების შემუშავება;
 • მონაცემთა ვიზუალიზაცია;
 • მონაცემთა ანალიზი.

გაიგეთ მეტი მონაცემთა მართვისა და ანალიტიკის მომსახურებების შესახებ.

მობილური შემუშავება

ჩვენ ვქმნით სრულადფუნქციონალურ მობილურ აპლიკაციებს სხვადასხვა ინდუსტრიებისა და პლატფორმებისთვის. ჩვენი პროგრამისტები კომპეტენტურნი არიან შემდეგი აპლიკაციების შემუშავებაში:

 • iOS-ისთვის განკუთვნილი აპლიკაციები;
 • Android-ისთვის განკუთვნილი აპლიკაციები;
 • Xamarin-ზე დაფუძნებული აპლიკაციები;
 • ჰიბრიდული მობილური აპლიკაციები;
 • პროგრესული ვებ-აპლიკაციები.

წაიკითხეთ მეტი ISsoft-ში მობილური შემუშავების შესახებ.

UX/UI დიზაინი

Design Thinking-ის მიდგომის გათვალისწინებით, ჩვენ ვზრდით ჩართულობის დონეს და ვაქცევთ ახალ იდეებს ეფექტურ გადაწყვეტილებებად. ISsoft-ში UI/UX დიზაინის მომსახურება მოიცავს:

 • კვლევა და ანალიზი;
 • გამოყენებადობის აუდიტი;
 • იდეებისა და გადაწყვეტილებების ფორმირება;
 • სამომხმარებლო ინტერფეისის დიზაინი;
 • სამომხმარებლო ტესტირება.

შეიტყვეთ მეტი UX და UI მომსახურებების შესახებ.

ინდუსტრიული ექსპერტიზა

19 წელია, ISsoft ეხმარება კლიენტებს სხვადასხვა ინდუსტრიებიდან შექმნან პროდუქტები პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების დროისა და ხარჯების შემცირებით.

მრეწველობა

ჯანდაცვა

საინფორმაციო ტექნოლოგიები

ფინანსები

ვაჭრობა

სოფლის მეურნეობა

მედია

ფიტნეს-ინდუსტრია

სარესტორნო ბიზნესი

მოგვწერეთ!
ჩვენ აუცილებლად გიპასუხებთ